III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr.

crt.

Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

III-1C 213-1983Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS 1242/1 – 1981.Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 26/28.04.1983B.C. nr.7/1983
III-2
C 196-1986Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii.Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

30/03.10.1986

B.C. nr.8/1986îşi încetează valabilitatea

C 196–1979

III-3C 215-1988Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale.Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

83/06.12.1988

B.C. nr.6/1988îşi încetează valabilitatea

C 215–1983

III-4C 159-1989Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică penetrare dinamică, vibropenetrare.Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

42/18.12.1989

B.C. nr.4/1990îşi înceteaza valabilitatea

C 159-1973 şi

C 176–1984

III-5 

C 230-1989

 

Îndrumator de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii.Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

19/18.05.1989

B.C. nr.12/1989 
III-6C 241-1992Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice.O.M.L.P.A.T. nr.

8/N/12.03.1993

B.C. nr.9/1993
III-7C 251-1994Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea, recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică.O.M.L.P.A.T. nr.

4/N/11.02.1994

B.C. nr.7/1994
III-8C 252-1994Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi   scurţi executaţi pe loc prin vibropresare.O.M.L.P.A.T. nr.

3/N/11.02.1994

B.C. nr.7/1994
III-9GT 001-1996Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor.O.M.L.P.A.T. nr.

8/N/05.02.1996

B.C. nr.7/1996
III-10NE 008-1997Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. Compactare cu maiul f.greu – caiet VIIIO.M.L.P.A.T. nr.

60/N/11.03.1997

B.C. nr.15/1998 
III-11GP 014-1997Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice în cazul fundării directe.O.M.L.P.A.T. nr.

58/N/11.03.1997

B.C. nr.12/1998îşi încetează valabilitatea

C 29–1977

III-12ST 015-1997Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren-infrastructură pentru construcţii de locuinţe, social-culturale şi industriale.O.M.L.P.A.T. nr.

54/N/11.03.1997

B.C. nr.9/1998 

 

III-13
GE 029-1997Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii.O.M.L.P.A.T. nr.

55/N/11.03.1997

B.C. nr.12/1998îşi încetează valabilitatea

C 160–1975

III-14ST 016-1997Specificaţie tehnică. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare.O.M.L.P.A.T. nr.

57/N/11.03.1997

B.C. nr.11/1998îşi încetează valabilitatea

C 61-1974

III-15
NP 045–2000Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii.O.M.L.P.A.T. nr.

264/N/02.11.2000

B.C.nr.7/2001
III-16
GE 044-2001
Ghid pentru sistematizarea, stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici.O.M.T.C.T. nr.

1.219/06.09.2001

B.C. nr.24/2003
III-17NP 075-2002Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii.O.M.L.P.T.L. nr.

1.228/03.09.2002

B.C. nr.13/2002îşi încetează aplicabilitatea

C 227-1988

III-18GP 113-2004Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului tehnic C 245-1993).O.M.T.C.T. nr.

172/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

430bis/20.05.2005

B.C. nr.15/2005îşi încetează valabilitatea

C 245-1993

III-19NP 113-2004Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi.O.M.T.C.T. nr.

279/23.02.2005

M.Of., p I, nr.

458bis/30.05.2005

B.C. nr.19/2005se abrogă

cap.1-3 prin O.M.D.R.T.nr.

2689/29.12.2010

III-20GP 093-2006Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice.O.M.T.C.T. nr.

1.764/21.09.2006

M.Of., p I, nr.

896bis/03.11.2006

B.C. nr.21/2006 
III-21NP 122:2010Normativ privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor geotehnici.O.M.D.R.T. nr.

2.690/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C. nr.9/2011 
III-22NP 123:2010Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi.

 

 

O.M.D.R.T. nr.

2.691/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C. nr.9/2011îşi încetează aplicabilitatea

P 106-1985

III-23 

NP 124:2010

 

Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere.O.M.D.R.T. nr.

2.689/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011Abrogă:cap.1-3 dinNP 113-2004

(O.M.T.C.T. nr.279/2005)

III-24NP 125:2010Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire.

 

O.M.D.R.T. nr.

2.688/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158 bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011îşi încetează aplicabilitatea

P 7-2000

III-25NP 126:2010Normativ privind fundarea construcțiilor pe pamânturi cu umflări și contracții mari.O.M.D.R.T. nr.

115/31.05.2012

M.Of., p I, nr. 397bis/13.06.2012îşi încetează aplicabilitatea

NE 0001-1996

III-26NP 112-2014Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.O.M.T.C.T. nr.

2.352/24.11.2014

M.Of., p I, nr.

935bis/22.12.2014

 

 se abrogă

NP 112-2004

intră în vigoare la 1 ianuarie 2015

III-27NP 114-2014Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren.O.M.D.R.A.P. nr.

1.444/07.09.2014

M.Of., p I, nr.

661bis/09.09.2014

se abrogă

NP 114-2004

III-28NP 120-2014Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane.O.M.T.C.T. nr.

2.104/29.10.2014

M.Of., p I, nr.

863bis/27.11.2014

se abrogă

NP 120-2006

III-29
NP 074-2014
Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii.O.M.D.R.A.P. nr.

1.330/ 17.07.2014

M.Of., p I, nr.

597bis/11.08.2014

se abrogă

NP 074-2007

III-30GT 067-2014Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive.O.M.D.R.A.P. nr.

739/13.05.2014

M.Of., p I, nr. 459bis/24.06.2014 
III-31NP 134-2014Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuizmente.O.M.D.R.A.P. nr.

995/24.06.2014

M.Of., p I, nr. 597bis/11.08.2014
III-32GP 129-2014Ghid privind proiectarea geotehnică.O.M.D.R.A.P. nr.

2.597/29.12.2014

M.Of., p I, nr. 95bis/05.02.2015

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

III-33P 125-1984Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile.I.C.C.P.D.C. nr.

82/05.11.1984

Ordinul publicat în B.C. nr. 4/1985 
III-34 

 

IM 010-1997

Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri). 

O.M.L.P.A.T. nr. 52/N/03.03.1997

 

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi

Broşura IPCT

 

 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
IV-1C 117-1970Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat.O.M.C.Ind. nr.

133/22.06.1970

B.C.nr.9/1970
IV-2P 42-1971Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari.Decizia C.S.E.A.L. nr.

18/13.01.1971

B.C. nr.5/1971
IV-3C 162-1973Normativ privind alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri.Decizia I.G.S.C. nr.

26/13.03.1974

B.C. nr.7/1974
IV-4C 11-1974Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.O.M.C.Ind. nr.

125/19.11.1974

B.C. nr.4/1975
IV-5C 130-1978Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.48/22.03.1979B.C. nr.8/1979
IV-6P 73-1978Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide. Îmbunătăţiri la P 73–1978.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 93/19.09.1978

Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 10.10.1984

B.C.nr.12/1978 şi

B.C. nr.4/1985

 
IV-7P 103-1982Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial, folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 150/30.11.1982B.C.nr.2/1983îşi încetează valabilitatea

P 103–1976

IV-8
P 119-1983
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Modificări la P 119 – 83.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 88/27.10.1983

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 10.10.1985

B.C. nr.1/1984 şi

B.C. nr.3/1986

 
IV-9P 104-1983Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.92/08.11.1983

O.M.L.P.A.T. nr.

23/N/25.08.1994

B.C.nr.2/1984 şi

B.C.nr.10/1995

îşi încetează valabilitatea

P 104-1978

IV-10C 28-1983Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel-beton.I.C.C.P.D.C. nr.

46/28.06.1983

B.C.nr.7/1983Inlocuieşte

C 28-1976

IV-11C 221-1985Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 56/01.10.1985B.C.nr.11/1985 
IV-12C 222-1985Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 57/01.10.1985B.C.nr.11/1985 
IV-13C 41-1986Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor glisante.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 26/4.09.1986B.C. nr.7/1986îşi încetează valabilitatea

C 41-1976

IV-14P 59-1986Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 49/09.12.1986B.C. nr.10/198
IV-15C 226-1987Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă   şi spumanţi, pentru hale parter.

 

 

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 51/27.11.1987

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 7/24.01.1989

B.C. nr.7/1987 şi

B.C. nr.9/1989

Îşi încetează valabilitatea

P 104-1978

IV-16
C 212-1987
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 52/09.12.1987B.C.nr.9/1987îşi încetează valabilitatea

C 156–1972

IV-17C 181-1988Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate, din punct de vedere al comportării la solicitări statice.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 270/8.04.1988 

B.C.nr.11/1987

înlocuieşte

C 181–1976

IV-18C 122-1989Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 51/30.12.1989B.C. nr.2/1991
IV-19C 156-1989Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Procedee, instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 47/30.12.1989B.C. nr.1/1991îşi încetează valabilitatea

C 156–1972

IV-20C 235-1991Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri.O.M.L.P.A.T. nr.

15/N/4.12.1991

B.C. nr.3/1992 
IV-21C 237-1992Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment.O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/21.01.1993

B.C. nr.1/1993
IV-22C 248-1993Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip.O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/01.10.1993

B.C. nr.2/1994
IV-23P-133/0-1994Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate.O.M.L.P.A.T. nr.

32/N/25.10.1994

B.C.nr.10/1995
IV-24P-133/1-1994Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.O.M.L.P.A.T. nr.

32/N/25.10.1994

B.C.nr.10/1995
IV-25NP 007-1997Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.O.M.L.P.A.T. nr.

1/N/13.01.1997

B.C.nr.10/1997
IV-26GE 039-2001Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului.O.M.L.P.T.L. nr.

1.224/06.09.2001

B.C. nr.1/2002
IV-27GE 040-2001Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat.O.M.L.P.T.L. nr.

1.223/06.09.2001

 

B.C. nr.1/2002

IV-28ST 043-2001Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare.O.M.L.P.T.L. nr.

1.620/02.11.2001

B.C.nr.12/2002
IV-29NE 013-2002Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat.O.M.L.P.T.L. nr.

451/26.03.2002

B.C. nr.8/2002
IV-30GP 075-2002Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice.O.M.L.P.T.L. nr.

603/21.04.2003

M.Of., p I, nr.

576bis/12.08.2003

IV-31PD 124-2002Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor din beton de ciment ale sistemelor rigie, suple şi semirigideDecizia A.N.D. nr.

159/21.03.2002

B.T.R. nr.16/2002înlocuieşte

PD 124-84

 

IV-32ST 042-2002Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat-proiectare, execuţie.O.M.L.P.T.L. nr.

1.621/02.11.2001

B.C.nr.12/2002 
IV-33NE 020-2003

(P 134-2003)

Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-1993).O.M.T.C.T. nr.

302/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

671bis/23.09.2003

B.C .nr.14/2004 şi

B.C. nr.9/2006

Îşi încetează aplicabilitatea

P 134-1993

IV-34NP 093-2003Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări.O.M.T.C.T. nr.

871/19.11.2003

M.Of., p I, nr.

852/29.11.2003

 

B.C. nr.2/2004
IV-35GP 081-2003Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale.O.M.T.C.T. nr.

306/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

670/23.09.2003

B.C.nr.13/2004
IV-36GP 080-2003Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie.O.M.T.C.T. nr.

307/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

670/23.09.2003

B.C. nr.1/2004
IV-37NP 108-2004Cod de cerinţe privind proiectarea, execuţia, urmărirea comportării, repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.O.M.T.C.T. nr.

179/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

437bis/24.05.2005

B.C.nr.19/2005
IV-38P 133-2004Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996).O.M.T.C.T. nr.

178/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

427bis/20.05.2005

B.C.nr.19/2005îşi încetează aplicabilitatea

P 133-1996;

se aplică de la data intrării în vigoare P 100-2004

IV-39NE 012/1-2007Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat -Partea1:Producerea betonului.O.M.D.L.P.L. nr.

577/29.04.2008

M.Of., p I, nr.

374/16.05.2008

B.C. nr.2 /2008îşi încetează aplicabilitatea

NE 012-1999 şi orice dispoziţii contrare privind producerea betonului

IV-40NE 012/2-2010Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.O.M.D.R.T. nr.

2.514/22.11.2010

M.Of., p I, nr.

853bis/20.12.2010

B.C.nr.14/2010îşi încetează aplicabilitatea

NE 012-1999

 

IV-41 

ST 009-2011

 

Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă.O.M.D.R.T. nr.

683/10.04.2012

 

M.Of., p I, nr.

337/18.05.2012

B.C.nr.12/2012se abrogă

ST 009-2005

IV-42GP 115-2011Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive și pereților structurali de beton armat datorită contracției împiedicate.O.M.D.R.T. nr. 212/02.02.2012M.Of., p I, nr.

129bis/22.02.2012

B.C.nr.13/2012 
IV-43GP 116-2011Ghid pentru calculul și alcătuirea constructivă a planșeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi și noi.O.M.D.R.T. nr. 1.775/25.09.2012M.Of., p I, nr.

766bis/14.11.2012

B.C.nr.14/2012 
IV-44GP 124-2013Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice.O.M.D.R.A.P. nr. 2.385/25.07.2013M.Of., p I, nr.

583bis/13.09.2013

B.C.nr.11/2013 
IV-45C 155-2013

 

Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare.O.M.D.R.A.P. nr. 2.359/24.07.2013M. Of., p I, nr.

583bis/13.09.2013

B.C.nr.9/2013îşi încetează aplicabilitatea

C 155–1989

 B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

IV-46

C 28-1999

Normativ pentru sudarea armăturilor din oţel-beton.O.M.L.P.A.T. nr. 63/N/25.08.1999

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

Vezi C 28-1983
IV-47GP 034-1998Ghid pentru expertizarea, repararea şi consolidarea grinzilor de rulare metalice.O.M.L.P.A.T. nr. 4/N/20.01.1998Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
V-1C 193-1979Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatră brută.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.64/19.04.1979B.C.nr.9/1979
V-2C 17-1982Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.127/02.11.1982B.C. nr.1/1983îşi încetează valabilitatea

C 17-1978

V-3C 116-1982Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.92/19.08.1982B.C. nr.11/1982îşi încetează valabilitatea

C 116–1976

V-4C 14-1982Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.71/10.06.1982B.C. nr.9/1982îşi încetează valabilitatea

C 116–1976

V-5C 14/1-1994

 

Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm.O.M.L.P.A.T. nr.

21/N/11.07.1994

B.C.nr.11/1994
V-6P 94-1977Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă.Decizia I.C.C.P.D.C.

nr.21/30.03.1977

B.C. nr.4/1977
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

II-1C 178-1976Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare.Decizia I.G.S.C. nr.

132/29.06.1976

B.C. nr.

11-12/1976

II-2C 29-1979Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment.O.M.T.T.C. nr.

311/17.02.1979

B.C. nr.11/1979
II-3C 168-1980Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

91/17.11.1980

B.C. nr.12/1980îşi încetează valabilitatea

C 168–1974

 

II-4C 218-1984Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

58/16.05.1984

B.C. nr.8/1984 
II-5C 29-1985Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I….VI).Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

20/11.04.1985

B.C. nr.8/1985îşi încetează valabilitatea

C 29–1977 cap.1; 2 – parţial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu); 4; 7 şi 8, tabelele 1.1; 1.2 şi anexele 2.1 pct 1; 2.2 pct. 1; 2.3 pct. 1; 2.4 pct.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 8.2 şi 8.3 din „Normativul privind

consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”.

II-6C 169-1988Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

59/30.09.1988

B.C. nr.5/1988îşi încetează valabilitatea

C 169–1983

 

II-7P 134-1995Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice.O.M.L.P.A.T. nr.

1/N/20.01.1995

B.C. nr.9/1995 

 

II-8GE 028-1997Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal şi vertical.O.M.L.P.A.T. nr.

56/N/11.03.1997

 B.C. nr.11/1998înlocuieşte parţial

C 29–1977

II-9GE 026-1997Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor.O.M.L.P.A.T. nr.

59/N/11.03.1997

B.C. nr.5/1998 

Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

I-1NP 028-1978Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcţiilor.I.G.S.C. şi I.C.C.P.D.C.B.C. nr.11/1979
I-2
P 83-1981
Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oţel.Decizie I.C.C.P.D.C.

nr. 47/14.05.1981

B.C. nr.10/1981îşi încetează valabilitatea

P 98–1974

I-3NP 033-1999Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR).O.M.L.P.A.T. nr.

61/N/25.08.1999

B.C.nr.3-4/2000
I-4GP 042-1999Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR).O.M.L.P.A.T. nr.

62/N/25.08.1999

B.C.nr.3-4/2000

I-5

NP 055-2001Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social/culturale, agrozootehnice şi industriale –indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.O.M.L.P.T.L. nr.

783/22.05.2002

B.C. nr.9/2002O.M.L.P.A.T. nr. 783/22.05.2002 anulează

O.M.L.P.A.T. nr. 74/24.01.2002

I-6

GP 101-2004Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor.O.M.T.C.T. nr.

736/ 19.04.2004

M.Of., p I, nr.

874bis/24.09.2004

I-7

MP 036-2004Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie   seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice.O.M.T.C.T. nr.

738/19.04.2004

M.Of., p I, nr.

1.002bis/01.11.2004

 

B.C. nr.4/2006

I-8MP 026-2004Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane-H.S.L.L.U.O.M.T.C.T. nr.

782/28.04.2004

M.Of., p I, nr.

1.221bis/20.12.2004

I-9GT 053-2004Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS -98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti.O.M.T.C.T. nr.

803/28.04.2004

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

I-10GT 054-2004Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 şi 1990, obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC. 

O.M.T.C.T. nr.

805/28.04.2004

 

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

I-11GT 055-2004Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională.O.M.T.C.T. nr.

804/28.04.2004

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

I-12Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton.O.M.T.C.T. nr. 1.177/22.06.2004M.Of., p I, nr.

132bis/11.02.2005

I-13 

CR 1-2.1-2005

 

Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Acţiuni.O.M.T.C.T. nr.

2.229/27.12.2005

M.Of., p I, nr.

179bis/24.02.2006

B.C.nr.18/2006intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007
I-14CR 1-2.2-2005Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip.O.M.T.C.T. nr.

2.232/27.12.2005

M.Of., p I, nr.

179bis/24.02.2006

B.C.nr.23/2006intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 ;

orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea

I-15P 100-1/2006Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006.

 

O.M.T.C.T. nr.

1.711/19.09.2006*

modificat şi completat de O.M.D.L.P.L. nr.

688/10.08.2007

M.Of., p I, nr.

803bis/25.09.2006

 

M.Of., p I, nr.

850/11.12.2007

B.C.

nr.11-12/2007 şi 13-14/2007

B.C. nr.

12-13/2006 şi

B.C.nr.5/2005

Obs.

A se vedea O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013

se abrogă P 100/1-2004

I-16ME -0032007Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie.O.M.D.L.P.L. nr.

127/08.05.2007

M.Of., p I, nr.

562bis/16.08.2007

B.C. nr.8/2007îşi inceteaza valabilitatea

ME 003-1999

 

I-17P 100-3/2008Cod de proiectare seismică” Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente.O.M.D.R.L. nr.

704/09.09.2009

 

completat de

O.M.D.R.A.P.

nr. 105/2014

M.Of., p I, nr.

647 bis/01.10.2009

 

M.Of., p I, nr.

161 bis/05.03.2014

B.C. nr.10-11/2010

 

 

P 100-92, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea
I-18 

CR 1-1-3-2012

 

Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

 

O.M.D.R.T. nr. 1.655/05.09.2012

 

completat de

O.M.D.R.A.P. nr. 2.414/01.08.2013*

M.Of., p I, nr.

704bis/15.10.2012

 

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

 

B.C.nr.10/2012

se abroga

CR 1-1-3-2005

*completare cu anexele D și E

I-19 

CR 0-2012

 

Cod de proiectare.Bazele proiectării construcțiilor.O.M.D.R.T. nr. 1.530/23.08.2012

completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.411/01.08.2013*

M.Of., p I, nr. 647bis/11.09.2012

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

 

B.C.nr.10/2012

 

se abrogă

CR 0-2005

 

*completare cu anexele B și C

I-20CR 1-1-4-2012

 

Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.O.M.D.R.T. nr. 1.751/21.09.2012*

completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.413/01.08.2013**

M.Of., p I, nr. 704bis/15.10.2012

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

B.C.nr.11/2012se abrogă

NP 082-2004

 

**completare cu anexele E și F

I-21 

CR 2-1.-1.1/

2013

Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat.O.M.D.R.A.P. nr. 2.361/24.07.2013M.Of., p I, nr.

583 bis/13.09.2013

B.C.nr.10/2013

 

 

se abrogă

CR 2-1.-1.1/2005

intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014

I-22P 100-1/2013Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri.O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013M.Of., p I, nr.

558bis/03.09.2013

B.C.nr.3-4/2013P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în continuare la evaluarea seismică a clădirilor existente
I-23
GP 128-2014
Ghid pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale.O.M.D.R.A.P. nr.  393/13.03.2015M.Of., p I, nr.

214bis/31.03.2015

  

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

I-24PC 014-1999

 

Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în vederea inventarierilor clădirilor din capitală şi din ţară avariate seismic şi expertizate începînd cu anul 1992 precum şi a datelor tehnice conţinute în rapoartele de expertiză tehnică aferente acestor clădiri.O.M.L.P.A.T. nr. 40/N/30.06.2000Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000  şi broşura IPCT

 

 
I-25PC 015-1999Program cadru pentru generarea automată a rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din banca de date corespunzătoare activităţii de expertizare a clădirilor.O.M.L.P.A.T. nr. 45/N/30.06.2000

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 şi

broşura IPCT

 
I-26PC 008-1997Ghid pentru proiectarea automată, interactivă şi reprezentarea grafică a structurilor din bare, de mare complexitate, solicitate la încărcări statice şi dinamice. 

O.M.L.P.A.T. nr. 84/N/26.05.1997

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 4/1997 şi

broşura IPCT

 
I-27PC 005-1997Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau reţele plane în domeniul elastic.O.M.LPAT nr. 85/N/26.05.1997Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 şi

Broşura IPCT

 
I-28PC 006-1997Ghid pentru relizarea automată a analizelor structurale spaţiale (statice şi dinamice).O.M.L.P.A.T. nr. 86/N/26.05.1997Ordinul publicat în B.C. nr.4/1997 şi

Broşura IPCT

 
I-29GP 050-2000Ghid de utilizare a spectrelor de răspuns inelastic în proiectarea structurilor.O.M.L.P.A.T. nr.

208/N/22.09.2000

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000

Normative in constructii

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII *

 Domenii  :

 

I.       Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
II.    Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
III.                       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
IV.                       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
V.   Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
VI.                       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
VII.                   Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase
VIII.                Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori
IX.                       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
X.   Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
XI.                       Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
XII.                   Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
XIII.                Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
XIV.               Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze
XV.                   Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor
XVI.               Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale
XVII.            Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
XVIII.        Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii
XIX.               Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri
XX.                   Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
XXI.               Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
XXII.            Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
XXIII.        Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
XXIV.        Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXV.           Reglementări tehnico-economice şi metodologice
XXVI.        Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi  
XXVII.    Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor
XXVIII.                        Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu
XXIX.        Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism