III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr.

crt.

Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

III-1C 213-1983Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS 1242/1 – 1981.Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 26/28.04.1983B.C. nr.7/1983
III-2
C 196-1986Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii.Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

30/03.10.1986

B.C. nr.8/1986îşi încetează valabilitatea

C 196–1979

III-3C 215-1988Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale.Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

83/06.12.1988

B.C. nr.6/1988îşi încetează valabilitatea

C 215–1983

III-4C 159-1989Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică penetrare dinamică, vibropenetrare.Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

42/18.12.1989

B.C. nr.4/1990îşi înceteaza valabilitatea

C 159-1973 şi

C 176–1984

III-5 

C 230-1989

 

Îndrumator de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii.Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

19/18.05.1989

B.C. nr.12/1989 
III-6C 241-1992Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice.O.M.L.P.A.T. nr.

8/N/12.03.1993

B.C. nr.9/1993
III-7C 251-1994Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea, recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică.O.M.L.P.A.T. nr.

4/N/11.02.1994

B.C. nr.7/1994
III-8C 252-1994Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi   scurţi executaţi pe loc prin vibropresare.O.M.L.P.A.T. nr.

3/N/11.02.1994

B.C. nr.7/1994
III-9GT 001-1996Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor.O.M.L.P.A.T. nr.

8/N/05.02.1996

B.C. nr.7/1996
III-10NE 008-1997Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. Compactare cu maiul f.greu – caiet VIIIO.M.L.P.A.T. nr.

60/N/11.03.1997

B.C. nr.15/1998 
III-11GP 014-1997Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice în cazul fundării directe.O.M.L.P.A.T. nr.

58/N/11.03.1997

B.C. nr.12/1998îşi încetează valabilitatea

C 29–1977

III-12ST 015-1997Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren-infrastructură pentru construcţii de locuinţe, social-culturale şi industriale.O.M.L.P.A.T. nr.

54/N/11.03.1997

B.C. nr.9/1998 

 

III-13
GE 029-1997Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii.O.M.L.P.A.T. nr.

55/N/11.03.1997

B.C. nr.12/1998îşi încetează valabilitatea

C 160–1975

III-14ST 016-1997Specificaţie tehnică. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare.O.M.L.P.A.T. nr.

57/N/11.03.1997

B.C. nr.11/1998îşi încetează valabilitatea

C 61-1974

III-15
NP 045–2000Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii.O.M.L.P.A.T. nr.

264/N/02.11.2000

B.C.nr.7/2001
III-16
GE 044-2001
Ghid pentru sistematizarea, stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici.O.M.T.C.T. nr.

1.219/06.09.2001

B.C. nr.24/2003
III-17NP 075-2002Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii.O.M.L.P.T.L. nr.

1.228/03.09.2002

B.C. nr.13/2002îşi încetează aplicabilitatea

C 227-1988

III-18GP 113-2004Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului tehnic C 245-1993).O.M.T.C.T. nr.

172/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

430bis/20.05.2005

B.C. nr.15/2005îşi încetează valabilitatea

C 245-1993

III-19NP 113-2004Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi.O.M.T.C.T. nr.

279/23.02.2005

M.Of., p I, nr.

458bis/30.05.2005

B.C. nr.19/2005se abrogă

cap.1-3 prin O.M.D.R.T.nr.

2689/29.12.2010

III-20GP 093-2006Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice.O.M.T.C.T. nr.

1.764/21.09.2006

M.Of., p I, nr.

896bis/03.11.2006

B.C. nr.21/2006 
III-21NP 122:2010Normativ privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor geotehnici.O.M.D.R.T. nr.

2.690/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C. nr.9/2011 
III-22NP 123:2010Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi.

 

 

O.M.D.R.T. nr.

2.691/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C. nr.9/2011îşi încetează aplicabilitatea

P 106-1985

III-23 

NP 124:2010

 

Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere.O.M.D.R.T. nr.

2.689/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011Abrogă:cap.1-3 dinNP 113-2004

(O.M.T.C.T. nr.279/2005)

III-24NP 125:2010Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire.

 

O.M.D.R.T. nr.

2.688/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158 bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011îşi încetează aplicabilitatea

P 7-2000

III-25NP 126:2010Normativ privind fundarea construcțiilor pe pamânturi cu umflări și contracții mari.O.M.D.R.T. nr.

115/31.05.2012

M.Of., p I, nr. 397bis/13.06.2012îşi încetează aplicabilitatea

NE 0001-1996

III-26NP 112-2014Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.O.M.T.C.T. nr.

2.352/24.11.2014

M.Of., p I, nr.

935bis/22.12.2014

 

 se abrogă

NP 112-2004

intră în vigoare la 1 ianuarie 2015

III-27NP 114-2014Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren.O.M.D.R.A.P. nr.

1.444/07.09.2014

M.Of., p I, nr.

661bis/09.09.2014

se abrogă

NP 114-2004

III-28NP 120-2014Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane.O.M.T.C.T. nr.

2.104/29.10.2014

M.Of., p I, nr.

863bis/27.11.2014

se abrogă

NP 120-2006

III-29
NP 074-2014
Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii.O.M.D.R.A.P. nr.

1.330/ 17.07.2014

M.Of., p I, nr.

597bis/11.08.2014

se abrogă

NP 074-2007

III-30GT 067-2014Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive.O.M.D.R.A.P. nr.

739/13.05.2014

M.Of., p I, nr. 459bis/24.06.2014 
III-31NP 134-2014Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuizmente.O.M.D.R.A.P. nr.

995/24.06.2014

M.Of., p I, nr. 597bis/11.08.2014
III-32GP 129-2014Ghid privind proiectarea geotehnică.O.M.D.R.A.P. nr.

2.597/29.12.2014

M.Of., p I, nr. 95bis/05.02.2015

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

III-33P 125-1984Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile.I.C.C.P.D.C. nr.

82/05.11.1984

Ordinul publicat în B.C. nr. 4/1985 
III-34 

 

IM 010-1997

Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri). 

O.M.L.P.A.T. nr. 52/N/03.03.1997

 

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi

Broşura IPCT

 

 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
IV-1C 117-1970Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat.O.M.C.Ind. nr.

133/22.06.1970

B.C.nr.9/1970
IV-2P 42-1971Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari.Decizia C.S.E.A.L. nr.

18/13.01.1971

B.C. nr.5/1971
IV-3C 162-1973Normativ privind alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri.Decizia I.G.S.C. nr.

26/13.03.1974

B.C. nr.7/1974
IV-4C 11-1974Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje.O.M.C.Ind. nr.

125/19.11.1974

B.C. nr.4/1975
IV-5C 130-1978Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.48/22.03.1979B.C. nr.8/1979
IV-6P 73-1978Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide. Îmbunătăţiri la P 73–1978.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 93/19.09.1978

Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 10.10.1984

B.C.nr.12/1978 şi

B.C. nr.4/1985

 
IV-7P 103-1982Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial, folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 150/30.11.1982B.C.nr.2/1983îşi încetează valabilitatea

P 103–1976

IV-8
P 119-1983
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Modificări la P 119 – 83.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 88/27.10.1983

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 10.10.1985

B.C. nr.1/1984 şi

B.C. nr.3/1986

 
IV-9P 104-1983Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.92/08.11.1983

O.M.L.P.A.T. nr.

23/N/25.08.1994

B.C.nr.2/1984 şi

B.C.nr.10/1995

îşi încetează valabilitatea

P 104-1978

IV-10C 28-1983Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel-beton.I.C.C.P.D.C. nr.

46/28.06.1983

B.C.nr.7/1983Inlocuieşte

C 28-1976

IV-11C 221-1985Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 56/01.10.1985B.C.nr.11/1985 
IV-12C 222-1985Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 57/01.10.1985B.C.nr.11/1985 
IV-13C 41-1986Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor glisante.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 26/4.09.1986B.C. nr.7/1986îşi încetează valabilitatea

C 41-1976

IV-14P 59-1986Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 49/09.12.1986B.C. nr.10/198
IV-15C 226-1987Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă   şi spumanţi, pentru hale parter.

 

 

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 51/27.11.1987

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 7/24.01.1989

B.C. nr.7/1987 şi

B.C. nr.9/1989

Îşi încetează valabilitatea

P 104-1978

IV-16
C 212-1987
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 52/09.12.1987B.C.nr.9/1987îşi încetează valabilitatea

C 156–1972

IV-17C 181-1988Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate, din punct de vedere al comportării la solicitări statice.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 270/8.04.1988 

B.C.nr.11/1987

înlocuieşte

C 181–1976

IV-18C 122-1989Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 51/30.12.1989B.C. nr.2/1991
IV-19C 156-1989Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Procedee, instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 47/30.12.1989B.C. nr.1/1991îşi încetează valabilitatea

C 156–1972

IV-20C 235-1991Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri.O.M.L.P.A.T. nr.

15/N/4.12.1991

B.C. nr.3/1992 
IV-21C 237-1992Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment.O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/21.01.1993

B.C. nr.1/1993
IV-22C 248-1993Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip.O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/01.10.1993

B.C. nr.2/1994
IV-23P-133/0-1994Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate.O.M.L.P.A.T. nr.

32/N/25.10.1994

B.C.nr.10/1995
IV-24P-133/1-1994Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.O.M.L.P.A.T. nr.

32/N/25.10.1994

B.C.nr.10/1995
IV-25NP 007-1997Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.O.M.L.P.A.T. nr.

1/N/13.01.1997

B.C.nr.10/1997
IV-26GE 039-2001Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului.O.M.L.P.T.L. nr.

1.224/06.09.2001

B.C. nr.1/2002
IV-27GE 040-2001Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat.O.M.L.P.T.L. nr.

1.223/06.09.2001

 

B.C. nr.1/2002

IV-28ST 043-2001Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare.O.M.L.P.T.L. nr.

1.620/02.11.2001

B.C.nr.12/2002
IV-29NE 013-2002Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat.O.M.L.P.T.L. nr.

451/26.03.2002

B.C. nr.8/2002
IV-30GP 075-2002Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice.O.M.L.P.T.L. nr.

603/21.04.2003

M.Of., p I, nr.

576bis/12.08.2003

IV-31PD 124-2002Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor din beton de ciment ale sistemelor rigie, suple şi semirigideDecizia A.N.D. nr.

159/21.03.2002

B.T.R. nr.16/2002înlocuieşte

PD 124-84

 

IV-32ST 042-2002Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat-proiectare, execuţie.O.M.L.P.T.L. nr.

1.621/02.11.2001

B.C.nr.12/2002 
IV-33NE 020-2003

(P 134-2003)

Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-1993).O.M.T.C.T. nr.

302/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

671bis/23.09.2003

B.C .nr.14/2004 şi

B.C. nr.9/2006

Îşi încetează aplicabilitatea

P 134-1993

IV-34NP 093-2003Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări.O.M.T.C.T. nr.

871/19.11.2003

M.Of., p I, nr.

852/29.11.2003

 

B.C. nr.2/2004
IV-35GP 081-2003Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale.O.M.T.C.T. nr.

306/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

670/23.09.2003

B.C.nr.13/2004
IV-36GP 080-2003Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie.O.M.T.C.T. nr.

307/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

670/23.09.2003

B.C. nr.1/2004
IV-37NP 108-2004Cod de cerinţe privind proiectarea, execuţia, urmărirea comportării, repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.O.M.T.C.T. nr.

179/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

437bis/24.05.2005

B.C.nr.19/2005
IV-38P 133-2004Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996).O.M.T.C.T. nr.

178/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

427bis/20.05.2005

B.C.nr.19/2005îşi încetează aplicabilitatea

P 133-1996;

se aplică de la data intrării în vigoare P 100-2004

IV-39NE 012/1-2007Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat -Partea1:Producerea betonului.O.M.D.L.P.L. nr.

577/29.04.2008

M.Of., p I, nr.

374/16.05.2008

B.C. nr.2 /2008îşi încetează aplicabilitatea

NE 012-1999 şi orice dispoziţii contrare privind producerea betonului

IV-40NE 012/2-2010Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.O.M.D.R.T. nr.

2.514/22.11.2010

M.Of., p I, nr.

853bis/20.12.2010

B.C.nr.14/2010îşi încetează aplicabilitatea

NE 012-1999

 

IV-41 

ST 009-2011

 

Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă.O.M.D.R.T. nr.

683/10.04.2012

 

M.Of., p I, nr.

337/18.05.2012

B.C.nr.12/2012se abrogă

ST 009-2005

IV-42GP 115-2011Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive și pereților structurali de beton armat datorită contracției împiedicate.O.M.D.R.T. nr. 212/02.02.2012M.Of., p I, nr.

129bis/22.02.2012

B.C.nr.13/2012 
IV-43GP 116-2011Ghid pentru calculul și alcătuirea constructivă a planșeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi și noi.O.M.D.R.T. nr. 1.775/25.09.2012M.Of., p I, nr.

766bis/14.11.2012

B.C.nr.14/2012 
IV-44GP 124-2013Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice.O.M.D.R.A.P. nr. 2.385/25.07.2013M.Of., p I, nr.

583bis/13.09.2013

B.C.nr.11/2013 
IV-45C 155-2013

 

Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare.O.M.D.R.A.P. nr. 2.359/24.07.2013M. Of., p I, nr.

583bis/13.09.2013

B.C.nr.9/2013îşi încetează aplicabilitatea

C 155–1989

 B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

IV-46

C 28-1999

Normativ pentru sudarea armăturilor din oţel-beton.O.M.L.P.A.T. nr. 63/N/25.08.1999

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

Vezi C 28-1983
IV-47GP 034-1998Ghid pentru expertizarea, repararea şi consolidarea grinzilor de rulare metalice.O.M.L.P.A.T. nr. 4/N/20.01.1998Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
V-1C 193-1979Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatră brută.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.64/19.04.1979B.C.nr.9/1979
V-2C 17-1982Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.127/02.11.1982B.C. nr.1/1983îşi încetează valabilitatea

C 17-1978

V-3C 116-1982Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.92/19.08.1982B.C. nr.11/1982îşi încetează valabilitatea

C 116–1976

V-4C 14-1982Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.71/10.06.1982B.C. nr.9/1982îşi încetează valabilitatea

C 116–1976

V-5C 14/1-1994

 

Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm.O.M.L.P.A.T. nr.

21/N/11.07.1994

B.C.nr.11/1994
V-6P 94-1977Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă.Decizia I.C.C.P.D.C.

nr.21/30.03.1977

B.C. nr.4/1977