Normative in constructii

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII *

 Domenii  :

 

I.       Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
II.    Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
III.                       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
IV.                       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
V.   Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
VI.                       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
VII.                   Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase
VIII.                Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori
IX.                       Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
X.   Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
XI.                       Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
XII.                   Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
XIII.                Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
XIV.               Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze
XV.                   Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor
XVI.               Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale
XVII.            Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
XVIII.        Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii
XIX.               Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri
XX.                   Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
XXI.               Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
XXII.            Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
XXIII.        Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
XXIV.        Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXV.           Reglementări tehnico-economice şi metodologice
XXVI.        Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi  
XXVII.    Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor
XXVIII.                        Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu
XXIX.        Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism