Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

I-1NP 028-1978Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcţiilor.I.G.S.C. şi I.C.C.P.D.C.B.C. nr.11/1979
I-2
P 83-1981
Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oţel.Decizie I.C.C.P.D.C.

nr. 47/14.05.1981

B.C. nr.10/1981îşi încetează valabilitatea

P 98–1974

I-3NP 033-1999Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR).O.M.L.P.A.T. nr.

61/N/25.08.1999

B.C.nr.3-4/2000
I-4GP 042-1999Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR).O.M.L.P.A.T. nr.

62/N/25.08.1999

B.C.nr.3-4/2000

I-5

NP 055-2001Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social/culturale, agrozootehnice şi industriale –indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.O.M.L.P.T.L. nr.

783/22.05.2002

B.C. nr.9/2002O.M.L.P.A.T. nr. 783/22.05.2002 anulează

O.M.L.P.A.T. nr. 74/24.01.2002

I-6

GP 101-2004Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor.O.M.T.C.T. nr.

736/ 19.04.2004

M.Of., p I, nr.

874bis/24.09.2004

I-7

MP 036-2004Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie   seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice.O.M.T.C.T. nr.

738/19.04.2004

M.Of., p I, nr.

1.002bis/01.11.2004

 

B.C. nr.4/2006

I-8MP 026-2004Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane-H.S.L.L.U.O.M.T.C.T. nr.

782/28.04.2004

M.Of., p I, nr.

1.221bis/20.12.2004

I-9GT 053-2004Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS -98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti.O.M.T.C.T. nr.

803/28.04.2004

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

I-10GT 054-2004Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 şi 1990, obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC. 

O.M.T.C.T. nr.

805/28.04.2004

 

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

I-11GT 055-2004Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională.O.M.T.C.T. nr.

804/28.04.2004

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

I-12Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton.O.M.T.C.T. nr. 1.177/22.06.2004M.Of., p I, nr.

132bis/11.02.2005

I-13 

CR 1-2.1-2005

 

Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Acţiuni.O.M.T.C.T. nr.

2.229/27.12.2005

M.Of., p I, nr.

179bis/24.02.2006

B.C.nr.18/2006intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007
I-14CR 1-2.2-2005Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip.O.M.T.C.T. nr.

2.232/27.12.2005

M.Of., p I, nr.

179bis/24.02.2006

B.C.nr.23/2006intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 ;

orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea

I-15P 100-1/2006Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006.

 

O.M.T.C.T. nr.

1.711/19.09.2006*

modificat şi completat de O.M.D.L.P.L. nr.

688/10.08.2007

M.Of., p I, nr.

803bis/25.09.2006

 

M.Of., p I, nr.

850/11.12.2007

B.C.

nr.11-12/2007 şi 13-14/2007

B.C. nr.

12-13/2006 şi

B.C.nr.5/2005

Obs.

A se vedea O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013

se abrogă P 100/1-2004

I-16ME -0032007Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie.O.M.D.L.P.L. nr.

127/08.05.2007

M.Of., p I, nr.

562bis/16.08.2007

B.C. nr.8/2007îşi inceteaza valabilitatea

ME 003-1999

 

I-17P 100-3/2008Cod de proiectare seismică” Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente.O.M.D.R.L. nr.

704/09.09.2009

 

completat de

O.M.D.R.A.P.

nr. 105/2014

M.Of., p I, nr.

647 bis/01.10.2009

 

M.Of., p I, nr.

161 bis/05.03.2014

B.C. nr.10-11/2010

 

 

P 100-92, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea
I-18 

CR 1-1-3-2012

 

Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

 

O.M.D.R.T. nr. 1.655/05.09.2012

 

completat de

O.M.D.R.A.P. nr. 2.414/01.08.2013*

M.Of., p I, nr.

704bis/15.10.2012

 

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

 

B.C.nr.10/2012

se abroga

CR 1-1-3-2005

*completare cu anexele D și E

I-19 

CR 0-2012

 

Cod de proiectare.Bazele proiectării construcțiilor.O.M.D.R.T. nr. 1.530/23.08.2012

completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.411/01.08.2013*

M.Of., p I, nr. 647bis/11.09.2012

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

 

B.C.nr.10/2012

 

se abrogă

CR 0-2005

 

*completare cu anexele B și C

I-20CR 1-1-4-2012

 

Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.O.M.D.R.T. nr. 1.751/21.09.2012*

completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.413/01.08.2013**

M.Of., p I, nr. 704bis/15.10.2012

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

B.C.nr.11/2012se abrogă

NP 082-2004

 

**completare cu anexele E și F

I-21 

CR 2-1.-1.1/

2013

Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat.O.M.D.R.A.P. nr. 2.361/24.07.2013M.Of., p I, nr.

583 bis/13.09.2013

B.C.nr.10/2013

 

 

se abrogă

CR 2-1.-1.1/2005

intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014

I-22P 100-1/2013Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri.O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013M.Of., p I, nr.

558bis/03.09.2013

B.C.nr.3-4/2013P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în continuare la evaluarea seismică a clădirilor existente
I-23
GP 128-2014
Ghid pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale.O.M.D.R.A.P. nr.  393/13.03.2015M.Of., p I, nr.

214bis/31.03.2015

  

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

I-24PC 014-1999

 

Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în vederea inventarierilor clădirilor din capitală şi din ţară avariate seismic şi expertizate începînd cu anul 1992 precum şi a datelor tehnice conţinute în rapoartele de expertiză tehnică aferente acestor clădiri.O.M.L.P.A.T. nr. 40/N/30.06.2000Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000  şi broşura IPCT

 

 
I-25PC 015-1999Program cadru pentru generarea automată a rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din banca de date corespunzătoare activităţii de expertizare a clădirilor.O.M.L.P.A.T. nr. 45/N/30.06.2000

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 şi

broşura IPCT

 
I-26PC 008-1997Ghid pentru proiectarea automată, interactivă şi reprezentarea grafică a structurilor din bare, de mare complexitate, solicitate la încărcări statice şi dinamice. 

O.M.L.P.A.T. nr. 84/N/26.05.1997

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 4/1997 şi

broşura IPCT

 
I-27PC 005-1997Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau reţele plane în domeniul elastic.O.M.LPAT nr. 85/N/26.05.1997Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 şi

Broşura IPCT

 
I-28PC 006-1997Ghid pentru relizarea automată a analizelor structurale spaţiale (statice şi dinamice).O.M.L.P.A.T. nr. 86/N/26.05.1997Ordinul publicat în B.C. nr.4/1997 şi

Broşura IPCT

 
I-29GP 050-2000Ghid de utilizare a spectrelor de răspuns inelastic în proiectarea structurilor.O.M.L.P.A.T. nr.

208/N/22.09.2000

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000