Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt.Reglementarea tehnicăPublicaţia în care a apărutObservaţii
Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăAct normativ de aprobareMonitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

II-1C 178-1976Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare.Decizia I.G.S.C. nr.

132/29.06.1976

B.C. nr.

11-12/1976

II-2C 29-1979Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment.O.M.T.T.C. nr.

311/17.02.1979

B.C. nr.11/1979
II-3C 168-1980Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

91/17.11.1980

B.C. nr.12/1980îşi încetează valabilitatea

C 168–1974

 

II-4C 218-1984Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

58/16.05.1984

B.C. nr.8/1984 
II-5C 29-1985Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I….VI).Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

20/11.04.1985

B.C. nr.8/1985îşi încetează valabilitatea

C 29–1977 cap.1; 2 – parţial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu); 4; 7 şi 8, tabelele 1.1; 1.2 şi anexele 2.1 pct 1; 2.2 pct. 1; 2.3 pct. 1; 2.4 pct.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 8.2 şi 8.3 din „Normativul privind

consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”.

II-6C 169-1988Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale.Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

59/30.09.1988

B.C. nr.5/1988îşi încetează valabilitatea

C 169–1983

 

II-7P 134-1995Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice.O.M.L.P.A.T. nr.

1/N/20.01.1995

B.C. nr.9/1995 

 

II-8GE 028-1997Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal şi vertical.O.M.L.P.A.T. nr.

56/N/11.03.1997

 B.C. nr.11/1998înlocuieşte parţial

C 29–1977

II-9GE 026-1997Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor.O.M.L.P.A.T. nr.

59/N/11.03.1997

B.C. nr.5/1998